Florosil®     bra-miljoval logga                        

Fukt & alkalispärr

Florosil är inte ett totalt spärrskikt, den har en viss diffusionsöppenhet. Florosil är ett hydrofoberingsmedel, som förhindrar att det uppkommer en vätskefilm på ytorna (porerna) i cementprodukter. Därmed förhindras transport av alkali till ytan där lim och mjukgörare finns som kan brytas ner.

Förekomst av alkali, eller höga pH-värden, är den huvudsakliga drivkraften till att nedbrytning sker.

Avsikten med Florosil är att förhindra att nedbrytning sker vid såväl Nyproduktion som ROT-objekt samt att man vid åtgärd minskat risken att en skada skall uppkomma.

Florosil förhindrar transport av alkali samt har en ”saneringseffekt” av de ämnen som bildats vid en nedbrytning av lim och ytskikt.

Florosil spayas ut.

Florosil förpackning

Dokumentation

Kontakt

Råsundavägen 162, 169 36 Solna
Box 30 137
, 104 25 Stockholm
Tel: 08 – 449 73 57E-postinfo@silanex.se
Janne Samuelsson, Teknisk chef
Tel: 070-826 55 99
E-mailjanne.samuelsson@silanex.se
Patrik Östlund, VD
Tel: 070-7755667
E-mail: patrik@silanex.se