SILANEX SC Fasad – smutsskydd

Långtidsverkande smutsskydd för fasad av puts eller tegel
samt betongkonstruktioner

Den nya teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel. Silanex SC Fasad är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt förhindrar nedsmutsning av sot, bilavgaser och andra luftburna föroreningar samt förhindrar även moss och algtillväxt på fasader och betongkonstruktioner.

Kontakt

Råsundavägen 162, 169 36 Solna
Box 30 137
, 104 25 Stockholm
Tel: 08 – 449 73 57E-postinfo@silanex.se

Janne Samuelsson, Teknisk chef
Tel: 070-826 55 99
E-mailjanne.samuelsson@silanex.se
Patrik Östlund, VD
Tel: 070-7755667
E-mail: patrik@silanex.se