Silanex Klotterskydd

Silanex Klotterskydd för mineraliska byggnadsmaterial Den nya teknikens klotterskydd. Helt utan lösningsmedel. Silanex Klotterskydd är ett permanent klotterskydd för mineraliska byggnads­material. Ingen återskyddning efter utförd klottersanering.Silanex Klotterskydd är en kombination av silaner som effektivt förhindrar lösningsmedelsburna spray­ och tuschfärger att tränga in i behandlad yta.

Silanex F 40

Silanex F 40 för hydrofoberande impregnering av sugande fasadmaterial Lättflytande, färglös vätska, baserad på silaner. Silanex F 40 är speciellt lämpligt till hydroberande impregnering av sugande fasadmaterial. Silanex F 40 levereras klar för användning. En hydrofobering av fasader med Silanex F 40 kan ge ett värdefullt bidrag till att spara värmeenergi, eftersom den reducerade vattenupptagningen minskar i fasadens värmeledande … Continued

Silanex SC Fasad

SILANEX SC Fasad – smutsskydd Långtidsverkande smutsskydd för fasad av puts eller tegel samt betongkonstruktioner Den nya teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel. Silanex SC Fasad är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt förhindrar nedsmutsning av sot, bilavgaser och andra luftburna föroreningar samt förhindrar även moss och algtillväxt på fasader och betongkonstruktioner.

Kontakt

Kumla Gårdsväg 15, 145 63 Norsborg
Tel: 08 – 449 73 57 E-postinfo@silanex.se
Janne Samuelsson, Teknisk chef
Tel: 070-826 55 99
E-mailjanne.samuelsson@silanex.se
Patrik Östlund, VD
Tel: 070-7755667
E-mail: patrik@silanex.se