Florosil® TS

Fukt, alkalispärr och emissionsspärr

Florosil® TS är en fukt, alkali och emissionsspärr som stoppar fukt och emissioner i betongbjälklag / avjämningsmassor innan ytskikt monteras. Florosil® TS är diffusionstät mot vatten och ämnen som bildas i samband med nedbrytning pga. förekomst av alkalisk fukt. Alkalisk fukt bildas när cementprodukter fuktas upp.

Vid nedbrytning av vattenspädbart lim bildas bl.a. n-butanol och vid nedbrytning av vissa mjukgörare i PVC-material bildas 2-etylhexanol.
Dessa båda ämnen lagras upp i betongen och används som indikatorämnen på att en skada i konstruktionen har skett.

Florosil® TS förhindrar att emissioner från nedbrytning pga. alkalisk fukt  når inomhusluften.

Florosil® TS fungerar som ett spärrskikt.

Florosil® TS appliceras med roller

Dokumentation

Kontakt

Kumla Gårdsväg 15, 145 63 Norsborg
Tel: 08 – 449 73 57 E-postinfo@silanex.se
Telefon
Tel: 08 – 449 73 57
Patrik Östlund, VD
E-mail: patrik@silanex.se