Florosil®

Fukt & alkalispärr

Florosil är inte ett totalt spärrskikt, den har en viss diffusionsöppenhet. Florosil är ett hydrofoberingsmedel, som förhindrar att det uppkommer en vätskefilm på ytorna (porerna) i cementprodukter. Därmed förhindras transport av alkali till ytan där lim och mjukgörare finns som kan brytas ner.

Förekomst av alkali, eller höga pH-värden, är den huvudsakliga drivkraften till att nedbrytning sker.

Avsikten med Florosil är att förhindra att nedbrytning sker vid såväl Nyproduktion som ROT-objekt samt att man vid åtgärd minskat risken att en skada skall uppkomma.

Florosil förhindrar transport av alkali samt har en ”saneringseffekt” av de ämnen som bildats vid en nedbrytning av lim och ytskikt.

Florosil spayas ut.

Florosil förpackning

Dokumentation

Kontakt

Kumla Gårdsväg 15, 145 63 Norsborg
Tel: 08 – 449 73 57 E-postinfo@silanex.se
Telefon
Tel: 08 – 449 73 57
Patrik Östlund, VD
E-mail: patrik@silanex.se