SILANEX SC Fasad – smutsskydd

Långtidsverkande smutsskydd för fasad av puts eller tegel
samt betongkonstruktioner

Den nya teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel. Silanex SC Fasad är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt förhindrar nedsmutsning av sot, bilavgaser och andra luftburna föroreningar samt förhindrar även moss och algtillväxt på fasader och betongkonstruktioner.

Kontakt

Kumla Gårdsväg 15, 145 63 Norsborg
Tel: 08 – 449 73 57 E-postinfo@silanex.se
Telefon
Tel: 08 – 449 73 57
Patrik Östlund, VD
E-mail: patrik@silanex.se