Silanex F 40 för hydrofoberande impregnering av sugande fasadmaterial

Lättflytande, färglös vätska, baserad på silaner. Silanex F 40 är speciellt lämpligt till hydroberande impregnering av sugande fasadmaterial. Silanex F 40 levereras klar för användning.

En hydrofobering av fasader med Silanex F 40 kan ge ett värdefullt bidrag till att spara värmeenergi, eftersom den reducerade vattenupptagningen minskar i fasadens värmeledande förmåga.

Dokumentation

Kontakt

Kumla Gårdsväg 15, 145 63 Norsborg
Tel: 08 – 449 73 57 E-postinfo@silanex.se
Telefon
Tel: 08 – 449 73 57
Patrik Östlund, VD
E-mail: patrik@silanex.se